Bekennen en genezing

Onlangs kreeg ik een spraakbericht van een broeder. Ik kwam een aantal keren in zijn gedachten bij het bidden en hij besloot contact op te nemen, ondanks dat ik nou niet echt om de hoek woonde.

Gehoorzaamheid

Het raakt mij altijd hoe de Here God door gebed heen werkt, maar ook hoe iemand vervolgens gehoorzaam is aan Zijn stem. In een vriendschappelijke ontmoeting met iemand anders kwam, door die ander, namelijk Jakobus 5: 16a ter sprake: beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt.

Je kan er lang en breed over discussiëren, en dat kunnen wij Nederlanders en christenen heel goed, maar hier is geen woord Spaans bij! Het is een duidelijke Bijbelse opdracht met de vrije keuze om het (ver weg) te stoppen. Deze broeder liet dat niet toe, hij ging er direct biddend mee aan de slag.

Toen de Here God in zijn gebed sprak dat hij contact met mij moest zoeken, besloot hij wederom om in actie te komen. Hij wist: ik moet dit delen, ik heb gebed nodig en ik vertrouw op de belofte (bekennen is gezond worden). Wat een getuigenis!

Een aantal dagen later wandelden we door het bos en al gauw toonde hij zijn kwetsbaarheid: op het gebied van seksualiteit liep het niet van zo’n leien dakje in zijn huwelijk en de verslaving van pornografie, die vele jaren was weggeweest, kwam nu als een verleiding weer om de hoek. Zonder veroordeling mocht ik luisteren, delen van mijn ervaringen (bevrijding) en worsteling. Maar ik mocht hem ook aanmoedigen vanuit het meest krachtige wapen: de Bijbel.

Overigens, in de verzen rondom Jakobus 5:16 lezen we over lichamelijke ziekte. Ook daar mogen we in geloven en voor bidden. Maar persoonlijk geloof ik dat de (christelijke) wereld pas echt een opwekking gaat beleven als er een diep zondebesef komt, als we kwetsbaar durven zijn door onze zonden te bekennen naar elkaar en vergeving gaan vragen en geven. We worden mooiere mensen van puin ruimen en door van de troon van ‘ons’ leven af te komen. Goed, deze zijstraat is zo wel lang genoeg. Terug naar de ontmoeting. 😉

Een krachtig gebed

In vers 16b lezen we dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt. Beide, mijn broeder en ik, beseffen en geloven dat de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan en dat Hij de dood overwon en opstond uit het graf. Dit maakt van ons niet langer een zondaar (ook al doen we nog zonde), maar een rechtvaardige. Laat er geen misverstand over bestaan dat we het kunnen claimen, de Enige 100% Rechtvaardige bepaald en geeft wat Hij wil.

Zonder omhaal van woorden met een oprecht hart mochten we deze waarheid samen beleven. Mijn broeder deelde een aantal dagen later dat er van binnen echt iets verandert is. Omdat de Here God doet wat Hij beloofd hoeven we hier eigenlijk niet eens van op te kijken, want dit is precies wie Hij is.

Laat deze broeder een voorbeeld zijn voor ons allemaal en blijf niet met ‘jouw ding’ lopen.

Opwekking begint bij jezelf…