Over mij

Ik ben geboren (1985) en getogen in het Groningse dorpje Mussel. Bij mijn bekering eind 2010 besloot ik om me op basis van giften volledig in te zetten voor ‘geloof en sport’.

In 11 jaar Athletes in Action heeft de Here God mij steeds een kopje kleiner en nederiger gemaakt. Daarvoor in de plaats gaf Hij passie voor Zichzelf, de Bijbel en er zijn voor mensen.

Ik geloof dat de Here God mij geroepen heeft om van deze passies mijn werk te maken. Wat ik heb mogen ontvangen, geleerd en leer dankzij Hem, wil ik voor Hem doorgeven aan anderen. Daarom onderstaande missie:

Getuigen van de Levende God, leren Jezus volgen en
Gods grotere plan ontdekken.

Dankzij de steun van mijn gezin bestaat bovenstaande missie. En dit maakt het niet mijn, maar ons werk.

Ik ben getrouwd met mijn grootste Godsgeschenk: Monique. Samen met onze kinderen Sarah (6), Jonah (4) en Judah (2) is het ons verlangen om in alle facetten van het leven de Here God te eren en dienen (Mat. 4:10).

Een weg van vallen en opstaan en moeiten en strijd. Maar ook de Enige weg van echte vreugde en vrede in ons hart. Die Weg, Waarheid en Leven heeft een Naam: Jezus, de Koning der Joden.

Het logo

Getuigen, mensen toerusten en Bijbelonderwijs geven is de missie.

De olijfboom staat voor onze verbondenheid met: de Here God, Zijn volk Israël (Deut. 7:6) en Zijn en hun land (Gen. 28:13 en Lev. 25:23).

De olijfboom in de vorm van een menora verwijst naar de Here Jezus als de Messias van Israël (Mat. 1: 21-23) en het Licht voor de heidenen (Jes. 49:6) en wereld (Joh. 12: 46).

De 2 schapen en 3 schaapjes, ons gezin onder de hoede van de Goede Herder (Psalm 23).

De 4 kleine sterretjes staan symbool voor onze kindjes die het levenslicht niet hebben gezien.